Kvalifikační práce

Tomáš Moucha: 1. Studie průmyslových technologií – částečně prováděno přímo v průmyslových provozech: Vytipování a kvantifikace vhodných provozních parametrů za účelem optimalizace výroby – možnost výběru konkrétní technologie ve spolupracujících podnicích podle zájmu studenta. Aktuálně domluvené tématiky s průmyslovými partnery: i) optimalizace výroby kaprolaktamu (Spolana Neratovice), ii) optimalizace tlakových vypírek CO2 na výrobně vodíku (Unipetrol Litvínov), iii) optimalizace výroby PVC (Spolana Neratovice), iv) optimalizace výroby epoxidových pryskyřic (Spolchemie Ústí n.L. Možné stupně bakalářské, diplomové i dizertační práce)

2. Poloprovozní experimenty v laboratoři: Příprava aparatur, provádění experimentů, příprava měřících SW a HW, vývoj řídících a vyhodnocovacích programů – možnost výběru užšího zaměření podle zájmu studenta. Aktuální témata: i) způsob promíchávání a mezifázový transport hmoty v mechanicky míchaných nádobách (bioreaktory), ii) vývoj prototypu přístroje měření koncentrace vodíku v primárním okruhu jaderných elektráren – uspořádání samotného zařízení nebo vývoj řídící elektroniky + dlouhodobé testy, iii) pervaporace – experimentální ověřování separační schopnosti membrán s primárním cílem zakoncentrování alternativních paliv. Možné stupně bakalářské, diplomové i dizertační práce)

Jonáš Rejl: Vývoj, stavba a demontáž technologie recyklace akumulátorů – aneb Cesta tam a zase zpátky. (diplomová práce)

Lukáš Valenz: Měření toho samého pokaždé jinak a s někým jiným. Opakování je matka moudrosti. (disertační práce)

Jan Haidl: Vyvalily se vlny zdola a vytvořily šírá kola

  

-zkouška funkce stránky-