Kvalifikační práce

-zkouška funkce stránky-

Tomáš Moucha: Měla babka čtyry jabka. Kolik měl dědoušek Pascalů vodíku? (bakalářská práce)

Jonáš Rejl: Vývoj, stavba a demontáž technologie recyklace akumulátorů – aneb Cesta tam a zase zpátky. (diplomová práce)

Lukáš Valenz: Měření toho samého pokaždé jinak a s někým jiným. Opakování je matka moudrosti. (disertační práce)

Jan Haidl: Vyvalily se vlny zdola a vytvořily šírá kola